Tư vấn chọn màu lan hồ điệp theo năm sinh 1948

Người mệnh Hỏa nên chọn hoa lan hồ điệp màu da cam, đỏ, hồng cùng mệnh. Bạn cũng có thể chọn hoa màu vàng đậm, trắng, vàng sáng.

Bạn nên chọn hoa lan hồ điệp có màu

Tương sinh, tương khắc giữa màu hoa lan hồ điệp và người mua hoa.

Khi mua hoa lan hồ điệp, nên chọn hoa có màu tương sinh hay cùng hành, kỵ mua hoa lan hồ điệp màu tương khắc với mạng của chủ nhân.
– Mua hoa lan hồ điệp có màu tương sinh với mạng người thì hoa lan hồ điệp đó thường đem lại lợi lộc, khi ngắm hoa sẽ thoải mái trong lòng

– Mua hoa lan hồ điệp có màu cùng hành với người chủ cũng tốt, nó ít khi gây phiền phức nhưng cũng không được lợi bằng màu sinh nhập (cùng hành là cùng màu theo ngũ hành).
– Mua hoa lan hồ điệp có màu tương khắc với mạng người chủ, thường làm cho sức khỏe người chủ trở nên suy yếu, trong lòng bực bội khi ngắm hoa.ngu-hanh

Phong thủy Ngũ Hành Sinh – Khắc (hình minh họa)
Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.
Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.

Ngũ hành tương sinh

Tương sinh không có nghĩa là hành này sinh ra hành khác, mà là nuôi dưỡng, trợ giúp, làm cho hành kia có lợi. Thí dụ như: Thủy sinh Mộc, nước sẽ làm cho cây tươi tốt. Mộc sinh Hỏa, cây khô dễ cháy tạo nên lửa…
Sự tương sinh của ngũ hành có hai trường hợp:
– Sinh nhập: Hành khác làm lợi cho hành của mình.
– Sinh xuất: Hành của mình làm lợi cho hành khác.
Mộc sinh Hỏa: Hỏa được sinh nhập (được lợi), Mộc bị sinh xuất.
Hỏa sinh Thổ: Thổ được sinh nhập (được lợi), Hỏa bị sinh xuất.
Thổ sinh Kim: Kim được sinh nhập (được lợi), Thổ bị sinh xuất.
Kim sinh Thủy: Thủy được sinh nhập (được lợi), Kim bị sinh xuất.
Thủy sinh Mộc: Mộc được sinh nhập (được lợi), Thủy bị sinh xuất.

Ngũ hành tương khắc

Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.
Tương khắc có nghĩa là hành này làm hao mòn, diệt dần hay khống chế hành khác. Thí dụ như: Mộc khắc Thổ, rễ cây sẽ ăn hết phân của đất. Thổ khắc Thủy, đất sẽ ngăn chận làm cho nước không thể chảy qua được…
Sự tương khắc của ngũ hành cũng có hai trường hợp:
– Khắc nhập: Hành khác gây tổn hại hoặc kềm chế hành của mình.
– Khắc xuất: Hành của mình kềm chế hay gây tổn hại cho hành khác.
Mộc khắc Thổ: Thổ bị khắc nhập (bị hại), Mộc khắc xuất.
Thổ khắc Thủy: Thủy bị khắc nhập (bị hại), Thổ khắc xuất.
Thủy khắc Hỏa: Hỏa bị khắc nhập (bị hại), Thủy khắc xuất.
Hỏa khắc Kim: Kim bị khắc nhập (bị hại), Hỏa khắc xuất.
Kim khắc Mộc: Mộc bị khắc nhập (bị hại), Kim khắc xuất.

Màu sắc theo ngũ hành

– Mộc: Màu xanh lá cây nhạt hoặc đậm (green).
– Hỏa: Màu đỏ hay màu huyết dụ (burgundy).
– Thổ: Màu vàng, da cam gạch nhạt hay đậm hoặc màu vàng nhũ (gold).
– Kim: Màu trắng, màu bạc hay xám nhạt (gray hoặc silver).
– Thủy: Màu đen, tím thẫm hay xanh da trời nhạt hoặc đậm (blue).

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *