Tư vấn chọn màu lan hồ điệp theo năm sinh 1949

Người mệnh Hỏa nên chọn hoa lan hồ điệp màu da cam, đỏ, hồng cùng mệnh. Bạn cũng có thể chọn hoa màu vàng đậm, trắng, vàng sáng. Bạn nên chọn hoa lan hồ điệp có màu Tương sinh, tương khắc giữa màu hoa lan hồ điệp và người mua hoa. Khi mua hoa lan hồ điệp, nên chọn hoa có màu tương sinh hay cùng hành, kỵ mua hoa lan hồ điệp màu tương khắc với mạng của chủ nhân. - Mua hoa [...]

Tư vấn chọn màu lan hồ điệp theo năm sinh 1954

Người mệnh Kim nên chọn hoa lan hồ điệp màu vàng đậm. Bạn cũng có thể mua hoa màu trắng, vàng nhạt. Cần cân nhắc khi mua hoa màu màu đỏ, da cam, hồng. Bạn nên chọn hoa lan hồ điệp có màu Bạn không nên chọn hoa lan hồ điệp có màu Tương sinh, tương khắc giữa màu hoa lan hồ điệp và người mua hoa. Khi mua hoa lan hồ điệp, nên chọn hoa có màu tương sinh hay cùng hành, kỵ mua hoa [...]

Tư vấn chọn màu lan hồ điệp theo năm sinh 1950

Người mệnh Mộc nên chọn hoa có màu tím. Có thể sử dụng màu đỏ, hồng, da cam và cần tránh các màu kim như trắng, vàng. Bạn nên chọn hoa lan hồ điệp có màu Tương sinh, tương khắc giữa màu hoa lan hồ điệp và người mua hoa. Khi mua hoa lan hồ điệp, nên chọn hoa có màu tương sinh hay cùng hành, kỵ mua hoa lan hồ điệp màu tương khắc với mạng của chủ nhân. - Mua hoa lan [...]

Tư vấn chọn màu lan hồ điệp theo năm sinh 1948

Người mệnh Hỏa nên chọn hoa lan hồ điệp màu da cam, đỏ, hồng cùng mệnh. Bạn cũng có thể chọn hoa màu vàng đậm, trắng, vàng sáng. Bạn nên chọn hoa lan hồ điệp có màu Tương sinh, tương khắc giữa màu hoa lan hồ điệp và người mua hoa. Khi mua hoa lan hồ điệp, nên chọn hoa có màu tương sinh hay cùng hành, kỵ mua hoa lan hồ điệp màu tương khắc với mạng của chủ nhân. - Mua hoa [...]

Tư vấn chọn màu lan hồ điệp theo năm sinh 1947

Người mệnh Thổ nên chọn hoa màu đỏ, da cam, hồng. Có thể chọn màu vàng đậm, vàng nhạt, trắng. Bạn nên chọn hoa lan hồ điệp có màu Tương sinh, tương khắc giữa màu hoa lan hồ điệp và người mua hoa. Khi mua hoa lan hồ điệp, nên chọn hoa có màu tương sinh hay cùng hành, kỵ mua hoa lan hồ điệp màu tương khắc với mạng của chủ nhân. - Mua hoa lan hồ điệp có màu tương sinh với [...]

Tư vẫn chọn màu lan hồ điệp theo năm sinh 1946

Người mệnh Thổ nên chọn hoa màu đỏ, da cam, hồng. Bạn cũng có thể chọn màu vàng đậm, vàng nhạt, trắng.   Bạn nên chọn hoa lan hồ điệp có màu Tương sinh, tương khắc giữa màu hoa lan hồ điệp và người mua hoa. Khi mua hoa lan hồ điệp, nên chọn hoa có màu tương sinh hay cùng hành, kỵ mua hoa lan hồ điệp màu tương khắc với mạng của chủ nhân. - Mua hoa lan hồ điệp có màu tương [...]

Tư vấn chọn màu lan hồ điệp theo năm sinh 1945

Người mệnh Thủy nên chọn hoa lan hồ điệp màu trắng, vàng nhạt. Bạn cần tránh vàng đậm. Màu da cam là màu khắc xuất cũng nên thận trọng khi lựa chọn. Bạn nên chọn hoa lan hồ điệp có màu Bạn không nên chọn hoa lan hồ điệp có màu Tương sinh, tương khắc giữa màu hoa lan hồ điệp và người mua hoa. Khi mua hoa lan hồ điệp, nên chọn hoa có màu tương sinh hay cùng hành, kỵ mua [...]